למדינות שונות יש שיטות מדידה שונות ולכן לפעמים ניתן להתבלבל בין המידות . מטרת הטבלאות הבאות היא לעזור לך לבחור את המידה הרצויה לך, בהנחה שאת יודעת את מידתך בכל אחת משיטות המדידה האחרות. המידות ב FEMME FATALE מצוינות על פי רוב לפי המידות האירופאית, אלא אם רשום אחרת.